Ochrana osobních údajů

Pokud jste mojím zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Přečtěte si, jak vaše osobní údaje zpracovávám a zabezpečuji a jaká práva máte podle nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).Kdo je správce?

Správcem vašich osobních údajů je Zuzana Labudová, IČO 74268996, se sídlem Masarykovo nábřeží 8, 110 00 Praha, která provozuje webové stránky zuzanalabudova.com. Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu se zpracováním budou pomáhat.

Prohlašuji

Jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Prohlašuji, že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním Vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to pro tyto účely:

 • Plnění rozsahu objednaných služeb
  Vaše osobní údaje v rozsahu e-mail, telefon, jméno a příjmení nezbytně potřebuji k tomu, abych s vámi komunikovala ohledně zakoupení produktu online nebo po telefonu.
 • Vedení účetnictví
  Vstupujete-li se mnou do obchodního vztahu, potřebuji vaše fakturační údaje nezbytně k tomu, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Pokročilý marketing
  Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku nebo pomocí Google Ads, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím úpravy cookies preferencí na našem webu nebo emailem na adresu butik@zuzanalabudova.com. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
 • Chod webových stránek – Cookies
  Při procházení mojich webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu a anonymizované údaje o vašem chování na webu (např. jak dlouho se na stránce zdržíte, odkud na web přicházíte atd.). Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je potřebné pro zabezpečení správné funkčnosti webu a vašeho uživatelského komfortu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů, tj. tehdy, když používání cookies na svém počítači zakážete. V takovém případě bude funkčnost webu a uživatelská přívětivost webu oslabená. Více informací o cookies >> 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji zaměstnanci a spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se specializují na konkrétní služby:

 • Google analytics, se sídlem Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
 • Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
 • Seznam.cz, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme pro zpracování osobních údajů využít další aplikace či zpracovatele. V takovém případě budeme při výběru zpracovatelů dbát na to, aby splňovali kritéria zpracování osobních údajů podle nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR).

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise nebo Úmluvy 108.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv:

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na úplné vymazání z naší databáze. Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech máme zákonnou povinnost vaše údaje archivovat (např. všechny vystavené daňové doklady). V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo stěžovat si na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít ve vztahu k zpracování vašich osobních údajů obrátit, kontaktujte me na emailu butik@zuzanalabudova.com.